Børve Borchsenius
Børve Borchenius / Prosjekter / Kultur og utdanning

Kultur og utdanning

Kultur er limet i samfunnet som binder oss sammen. Flotte kirke- og kulturbygg bidrar til gode opplevelser og deltakelse som fremmer fellesskap. Skolebyggene er lokale miljøsentre hvor generasjoner møtes. Børve Borchsenius er opptatt av å skape gode arenaer for opplevelser, deltakelse, undervisning og læring.