Børve Borchsenius

Slik jobber vi

I tett samarbeid med våre oppdragsgivere utvikler vi funksjonell, holdbar og god arkitektur og byutvikling. Vi tegner med omtanke for omgivelsene og søker alltid etter gode tilpasninger til miljøet som prosjektet blir en del av.

Vi har en bevissthet om at det er de som skal bruke husene vi tegner som vet best hvordan de vil ha det. Denne bevisstheten, sammen med vår kunnskap og lange erfaring om hva som gir gode rammer rundt menneskers liv, er fundamentet i vår virksomhet.

Gjennom dialog og skissearbeider svarer vi ut oppdragsgivers ønsker og visjoner for sitt prosjekt. Deretter videreutvikler vi prosjektet med tegninger, 3D-illustrasjoner, beskrivelser og søknad, før byggearbeidene settes i gang og vi holder oppfølging på byggeplass.

Vi er interessert og nysgjerrig på ny teknologi! Vi har høy kompetanse på bruk av Revit som BIM-prosjekteringsverktøy og er i ferd med å ta bruk KI som et verktøy i tidligfase. Punktskyteknologi benyttes for prosjektering av eksiterende bygg. Vi er opptatt av å være oppdatert på teknologisk utvikling som kan gi bedre arbeidsprosesser, lette samarbeid og hjelpe oss til å skape arkitektur med høy kvalitet.

Vi følger prosjektene fra idé til ferdig bygg.