Børve Borchsenius
Børve Borchenius / Prosjekter / Plan og byutvikling

Plan og byutvikling

Rammebetingelsene for utbygging legges i overordnede planer og detaljregulering. Børve Borchsenius har egne arkitekter som er spesialister innenfor arealplanlegging.