Børve Borchsenius
Foto: Vegard Giskehaug

Porsgrunn Porselensfabrikk

Prosjekter / Næring og industri / Porsgrunn Porselensfabrikk

Porsgrunn Porselensfabrikk

Prosjektet Porselensfabrikken startet i 2009 med reguleringsplan, ombygging og rehabilitering av en hel bydel på vestsiden av elva i Porsgrunn. Bygningsmassen omfatter ca. 23.500 m2, bygget over en periode på nærmere 100 år. De eldste teglbyggene ved elvebredden er fra 1887, og kulturminner i verneklasse B. De yngste industrihallene ble oppført i 1983 som prefabrikerte betongbygg.

Planen innebar blant annet revitalisering av fabrikkområdet, etablering av ny virksomhet i eksisterende bebyggelse og nybygg (ca. 30.000m2). Videre: Bevaring og opprusting av verneverdig bebyggelse og bygningsmiljø, allmenn tilgjengelighet til planområdet og opprusting av attraktive arealer langs elvefronten - som brygger, kaifront og torg. Og ikke minst bygging av nye boliger i og ovenpå eksisterende bebyggelse.

Fabrikken er transformert til attraktive og tidsriktige utleiearealer for blant annet kontorer, fysioterapi, butikker, treningssenter, for ikke å glemme en oppdatert utgave av Porsgrunds Porselænsfabrik med produksjonslinje, håndverksavdeling, fabrikkutsalg og butikk.

Den nye ”Porselensfabrikken” oppfyller intensjonen: Etter nennsom behandling fungerer bygningene som topp moderne lokaler med alle krav til teknikk og komfort, samtidig som de formidler historie og atmosfære.

Porselensfabrikken AS
2010 - 2020
48daa