Børve Borchsenius
Foto: Backe

Plast for fremtiden

Prosjekter / Næring og industri / PEC - Polymer Exploration Center

PEC - Polymer Exploration Center

Polymer Exploration Center i Porsgrunn er et forskning- og testsenter for Norner AS, et globalt, markedsledende polymer-institutt for material- og plastindustrien. Prosjektet vil inneholde maskinhall, lager, diverse laboratoriearealer, testarealer og kontorplasser. Prosjektet er en del av Porsgrunn Næringspark som eies av R8 Property.

Vi har vært opptatt av å gi tiltaket en god arkitektonisk utforming. Materialbruk, form og karakter henspiller på byggets funksjon samtidig som det gir et tilpasset og positivt tilskudd til omgivelsene. Hovedinngang er plassert på fasade mot vest, der det også er etablert P-plasser og en liten forplass. Tilgang til lager, gasscontainere og maskinhall er lokalisert på byggets kortside mot broen og næringsparken. Bygget har avtrappende takflate mot broen. På taket er det tenkt innslag av sedum som vil være en fin takfasade sett fra broen, samtidig som det tilbakefører et grønt element i landskapet.

I fasadekonseptet er det vist en variert bruk av polycarbonat fasadeplater: Stående sandwichplater i forskjellige valører, glassfasadefelt og vertikale transparente felt med polycarbonat. Dette gir et variert og oppbrutt uttrykk med et spill av transparens og tranlucens, en god illustrasjon av materialenes spennende egenskaper. Gasscontainer er adskilt som egen temporær konstruksjon.

R8 Property
2019 - 2022
4 600 m2
Foto: Backe
Foto: Backe