Børve Borchsenius

Seidr

Nytt forsknings og utviklingssenter med fokus på samarbeid og deling.

Forprosjekt for nytt forsknings og innovasjonssenter for Herøya industripark.

Her skal det etableres laboratorium, pilot og testhaller, kontorer, møteplasser og konferansefasiliteter. Her skapes det optimale stedet for verdiskaping, forskning og innovasjon for bedrifter i utvikling.

Bygget har høye miljøambisjoner og skal være en ny portal til Herøya industripark. Det vil være et fyrtårn for nyetablering av industri og forskningsmiljøer som er involvert i det grønne skiftet.