Børve Borchsenius

Brevik CCS - Vedlikeholdssenter Norcem

Prosjekter / Næring og industri / Brevik CCS - Vedlikeholdssenter Norcem

Brevik CCS - Vedlikeholdssenter Norcem

Nytt vedlikeholdssenter for Norcem er en del av Brevik CCS-prosjektet for karbonfangst i  sementfabrikken, videre transport med båt og lagring i deponier under havbunnen i Nordsjøen.

Vedlikeholdssenteret rommer ulike verksteder for drift og vedlikehold av prosessanlegget. Eksisterende elektroverksted ligger i tilknytning til nybygget.  Senteret rommer også kantine møterom og garderober for alle ansatte.  Kontordelen omfatter vedlikeholdskontorer og havnekontoret som styrer Norcems havn.

Bygningens bærekonstruksjon er i stål med etasjeskillere av hulldekkelementer. De to  verkstedetasjene er utført med fasader av sandwich prefab-elementer i betong. Kantinedel og personaldel i 3.etasje har fasader med platekledning i pulverlakkert aluminium i nyanser av gult, blått og rødt.
Siden huset inneholder mange ulike funksjoner, har arbeidet med indre og ytre logistikk for mennesker, truck og vogntog vært premissgivende for løsningen.

Kantinen har stor glassfasade mot sjøutsikten og takterrasse.

Solcellepaneler og grønne sedumtak ligger inne som opsjoner i prosjektet.

Arkitekturprosjekteringen omfatter programmering, skisse- /forprosjekt, detlaljprosjekt og oppfølging i byggeperioden.

Norcem AS Brevik / Norconsult AS
2018-2024
4000 m2