Børve Borchsenius

Først i Norge.
Størst i Telemark.

Børve Borchsenius er Nordens eldste arkitektkontor med sammenhengende drift i Porsgrunn siden 1889. Vi er det største arkitektkontoret i Vestfold og Telemark. Børve Borchsenius er frittstående og uavhengig og eies av ansatte.

Vår arkitektur
skaper verdi

Vi tenker alltid offensivt og arbeider bredt innenfor arkitekturfeltet. Våre oppdragsgivere er både offentlige og private.

Våre strategiske mål

 1. Vi skal alltid levere innovative arkitektur- og planløsninger.

 2. Vi skal sikre kvalitet gjennom høy kompetanse og gode prosesser

 3. Vi gjennomfører våre prosjekter –fra idé til ferdigstillelse.

 4. Våre ansatte utvikles i et faglig fellesskap.

 5. Vi tar samfunns- og klimaansvar

Våre verdier:

Integritet

Vi opptrer med høy integritet, vi tar ansvar for samfunn, klima og miljø, og vi står for faglig kvalitet.

Tillit

Vi har stor kompetanse og erfaring, og er ærlige og lojale. Vi samarbeider og bygger sterke relasjoner.

Mot

Vi har faglige ambisjoner, vi stimulerer til nye idéer, og vi tør ikke minst å utfordre!

Engasjement

Vi er aldri kjedelig - vi skaper engasjement og begeistring!

Miljø og bærekraft

Børve Borchsenius har som mål å skape bærekraftig arkitektur og skal ha et helhetsperspektiv på bærekraft. For oss handler bærekraft om både sosiale, økonomiske og miljømessige forhold. Temaer rundt miljø og fysisk og sosial bærekraft skal være en integrert del av måten vi jobber på i alle våre prosjekter.  

Børve Borchsenius er medlem i Grønn Byggallianse og arbeider kontinuerlig med å utvikle kompetansen på miljø og bærekraft for å være gode rådgivere for våre oppdragsgivere.

Vi fokuserer også på miljø og bærekraft i den daglige drift av kontoret og er sertifisert Miljøfyrtårn.

Samarbeid

Vi tror på samspill for å oppnå de beste resultater.

Kontoret samarbeider i alle prosjektfaser med landskapsarkitekter, interiørarkitekter, rådgivende ingeniører og entreprenører.

Børve Borchsenius har positiv erfaring fra samarbeid med andre arkitektkontorer. Vi søker nye samarbeidspartnere for fornyelse, faglig utvikling og økt kapasitet.

Etikk og samfunnsansvar

Etisk bevissthet skal ligge til grunn for kontorets virksomhet. Vårt fellesskap bygger på verdiene integritet, tillit, mot og engasjement.

For oss innebærer samfunnsansvar å integrere samfunns- og miljømessige hensyn i kontorets prosjekter og daglig drift.

Vi skal produsere våre tjenester på en lønnsom, anstendig og bærekraftig måte.

Sertifiseringer og medlemskap

 • Norske Arkitekters Landsforbund (NAL) – våre arkitekter er medlemmer

 • Arkitektbedriftene i Norge – kontoret er medlemsbedrift

 • Miljøfyrtårn – vi er sertifisert som Miljøfyrtårn-bedrift

 • Direktoratet for Byggkvalitet – sentral godkjenning i tiltaksklasse 3

 • Grønn Byggallianse - en medlemsorganisasjon for bygg og eiendom og har som formål å heve miljøstandarden i norske bygg. Grønn Byggallianse er nasjonal rettighetshaver til BREEAM og LEED

 • Startbank – prekvalifisert som leverandør til bygge- og anleggsnæringen

 • Achilles Utilities Nordics & Central Europa – prekvalifisert som leverandør til energi- og kraftselskaper

 • TransQ – prekvalifisert som leverandør til skandinaviske transportselskaper