Børve Borchsenius Arkitekter AS har et sterkt fagmiljø med en god sammensetning av erfarne fagfolk og yngre arkitekter. Vi tenker offensivt og arbeider bredt innenfor arkitekturfeltet. Våre oppdragsgivere er både offentlige og private.

Børve Borchsenius er Norges, trolig Nordens, eldste arkitektkontor med sammenhengende drift i Porsgrunn siden 1889. Les om vår historie her. Selskapet er det største arkitektkontoret i Telemark med 34 ansatte. Firmaet er frittstående og uavhengig og eies av ansatte. Staben består av sivilarkitekter/master i arkitektur, 3D-illustratør, bygningsingeniører og administrasjon.


Visjon

Vår arkitektur skaper verdi


Strategiske mål

Børve Borchsenius Arkitekter AS skal:

 • levere innovative løsninger innenfor arkitektur og plan
 • gjennomføre prosjekter fra idé til ferdigstillelse
 • sikre kvalitet gjennom høy kompetanse og gode arbeidsprosesser
 • utvikle ansatte i et faglig fellesskap
 • ta samfunns- og klimaansvar

Verdier

Integritet

 • Vi opptrer med høy integritet
 • Vi tar ansvar for samfunn, klima og miljø
 • Vi står for faglig kvalitet

Tillit

 • Vi har stor kompetanse og erfaring
 • Vi er ærlige og lojale
 • Vi samarbeider
 • Vi bygger sterke relasjoner

Mot

 • Vi har faglige ambisjoner
 • Vi stimulerer til nye idéer
 • Vi tør å utfordre

Engasjement

 • Vi skaper engasjement og begeistring

Miljø og bærekraft

Virksomheten skal være en pådriver for å skape bærekraftig arkitektur. Klima- og miljøvennlige løsninger skal vurderes og presenteres for oppdragsgivere. Børve Borchsenius sitt langsiktige klima- og miljømål er klimanøytral prosjektering. Dette betyr bl.a. god materialbruk og arealutnyttelse, redusert netto energibruk og økt bruk av lokal, fornybar energiproduksjon.


Etikk og samfunnsansvar

Etisk bevissthet skal ligge til grunn for kontorets virksomhet. Vårt fellesskap bygger på verdiene integritet, tillit, mot og engasjement.

For oss innebærer samfunnsansvar å integrere samfunns- og miljømessige hensyn i kontorets prosjekter og daglig drift.
Vi skal produsere våre tjenester på en lønnsom, anstendig og bærekraftig måte.


Kvalitetssikring

Bedriftens system for kvalitetsstyring er basert på Arkitektsbedriftenes kvalitetssystem MAKS10, som sammen med Arkitektfaglig Ytelsesbeskrivelse og Bedriftshåndboken for arkitekter, er sertifiserbar etter de krav som stilles til kvalitetssikring i ISO-9000 familien.


Samarbeid

Vi tror på samspill for å oppnå de beste resultater. Kontoret samarbeider i alle prosjektfaser med landskapsarkitekter, interiørarkitekter, rådgivende ingeniører og entreprenører. Børve Borchsenius har positiv erfaring fra samarbeid med andre arkitektkontorer. Vi søker nye samarbeidspartnere for fornyelse, faglig utvikling og økt kapasitet.


Sertifiseringer og medlemskap

 • Norske Arkitekters Landsforbund (NAL) – våre arkitekter er medlemmer
 • Arkitektbedriftene i Norge – kontoret er medlemsbedrift
 • Miljøfyrtårn – vi er sertifisert som Miljøfyrtårn-bedrift
 • Direktoratet for Byggkvalitet – sentral godkjenning i tiltaksklasse 3
 • Grønn Byggallianse - en medlemsorganisasjon for bygg og eiendom og har som formål å heve miljøstandarden i norske bygg. Grønn Byggallianse er nasjonal rettighetshaver til BREEAM og LEED
 • Startbank – prekvalifisert som leverandør til bygge- og anleggsnæringen
 • Achilles Utilities Nordics & Central Europa – prekvalifisert som leverandør til energi- og kraftselskaper
 • TransQ – prekvalifisert som leverandør til skandinaviske transportselskaper


NAL Norske Arkitekters Landsforbund
Arkitektbedriftene
Miljøfyrtårn - Sertifisert Konsulent
Direktoratet for Byggkvalitet
Medlemsmerke Svart Svg 02