Børve Borchsenius

Historien

Børve Borchsenius har drevet arkitektvirksomhet siden 1889 og er Norges, trolig Nordens, eldste arkitektkontor med over 130 års sammenhengende drift. Les historiske høydepunkt i tidslinjen under.

1889

I 1889 etablerte arkitekt Halldor Larsen Børve egen praksis i Porsgrunn etter oppfordring fra Gunnar Knudsen, som senere ble statsminister i Norge. Børve hadde sin arkitektutdannelse fra Trondhjems tekniske læreanstalt 1877 - 1880 og Hannover Polytechnikum 1887 - 1889. I perioden 1883 - 1886 var Børve utførende arkitekt for Christian Christie ved restaureringen av Ullensvang kirke. I Porsgrunn ble Børve også hovedlærer og senere bestyrer ved Den tekniske aftenskole.

1894

Dalen Hotel ble bygget i 1894. Halldor Larsen Børve var et ektefødt barn av historismens uredde og eksperimenterende pluralisme. Dalen Hotel er trolig det bygget som best illustrerer Børves arbeider. Tårnoppbyggene og det sentrale motiv på hovedbygningen er typisk for dragestilen, som Dalen Hotel er en særdeles viktig representant for. Trebygningens størrelse, hallens enestående glasstak med overlys, spisesalens proporsjonering og de rike tredetaljene er med på å gjøre Dalen Hotel til et av landets fremste og mest spennende trebygninger av uvurderlig kulturhistorisk verdi.

1895

Croftholmen het i utgangspunktet Gjermundsholmen og ble kjøpt av Fredric Croft i 1893. Han var en engelsk rikmannssønn som kom til Norge i 1870 - etter sigende for å glemme en kjærlighetshistorie i sitt eget hjemland. Den innvandrede engelskmannen fikk etterhvert bygget flere hus på øya. Total ble det satt opp rundt femten bygninger, alle avsatt til forskjellige formål. Fredric Croft flyttet selv til holmen da husene sto ferdig i 1895. Croftholmen ble kjøpt inn til undervisningsformål i 1957 og er i dag videregående skole.

1905

Porsgrunn rådhus. Rådhuset i Porsgrunn, som stod ferdig i 1905, danner østveggen i byens viktigste plassrom, som åpner seg mot Porsgrunnselva i vest. Med sin rustiserte sokkeletasje, sine midtstående frontsøyler og farvelette pussdrakt slutter den seg til klassisismens tradisjoner med direkte linje tilbake til Palladios villaer fra 1500-tallet. Inngang, hall og trapp føres tvers igjennom hele bygget i beste beaux-arts tradisjon. Denne pariserskolen ble 1800-tallets typedanner for offentlige bygg med sine strenge inngangssymmetrier av sekvenser med luftige romformer. Vi ser de samme planene gå igjen i museer og teatre, operabygg og biblioteker, og altså også i rådhus så vel som regjeringsbygg.

Denne palass- og villatypen passet til funksjonen. Rådhuset var det lokale folkestyrets hus. Erkjennelsen av parlamentarismens nyvundne maktrolle krevet en ramme som synliggjorde styrken i denne rollen, men også stolthet over å ha erhvervet den. Som så ofte ellers i historien kledde de nye styrende seg i gårsdagens makttegn, der byskjoldene over vinduene og hyldningsbalkongen under søylene alle minnet om monarkiets retorikk.

1930

Parkrestauranten i Porsgrunn. Modernistisk, urban og toneangivende restaurant vendt mot Rådhusparken. Stilig og stram, men også stor og inkluderende, med dans og underholdning.

1933

Etter Haldor L. Børves død i 1933, drev hans datter, arkitekt Alfhild Børve, firmaet videre sammen med Ødegaard, Haldors assistent.

Alfhild hadde gått i lære hos sin far og hospiterte senere ved Arkitektavdelingen ved NTH i Trondheim. Hun ble medlem i Norske Arkitekters Landsforbund etter spesiell søknad.

1934

Etter at også Ødegaard døde, kontaktet Alfhild Børve arkitekt Johs. L. Borchsenius som hun tidligere hadde arbeidet sammen med hos Arkitektene Moestue og Scheen i Oslo.

Han ble medeier i firmaet som nå fikk navnet Børve Borchsenius Arkitekter. Borchsenius var oppvokst i Skien og hadde sin arkitektutdannelse fra Norges Tekniske Høgskole i 1928.

1934

Dette skiltet ble laget i 1934 etter Borchsenius sin tegning og prydet inngangen til kontorets  lokaler i Storgata 102.

Skiltet er fortsatt å finne på arkitektkontoret og ble utgangspunkt for justert firmanavn og ny logo ved redesign av kontorets visuelle profil i 2016.

1945

I perioden 1945 – 1947 var Borchsenius reguleringssjef for Øst-Finnmark med ansvar for gjenreisningsarbeidet etter krigen. Han hadde base i Vadsø, og utarbeidet byplanene for gjenoppbyggingen av Vadsø og Kirkenes.

1947

I 1947 reiste Borchsenius sørover igjen for å tiltre stillingen som byplansjef i Porsgrunn. Denne stillingen hadde han i 7 år fram til 1955.

1948

Telegrafbygget, Porsgrunn. Stram og behersket komposisjon, en hyldest til den nye tid og kommunikasjon. Dekor innenfor rammene av funksjonalismens minimalisme.

1952

I perioden fra 1945 til 1952 drev Alfhild Børve kontoret. Etter hennes død ble kontoret drevet av Knut Øverland, frem til Borchsenius igjen overtok ledelsen av kontoret i 1955.

1953

Bolig Borchsenius, Porsgrunn. En realisering av manifestasjonen av boligen som den ideélle rammen om et liv for det lekende, usnobbete og selvstendig tenkende mennesket. Oppdragsgiver: Johs. L. Borchsenius. Huset er utformet som et tårn med halvplan og trappen som vertikal kommunikasjonsåre i huset. Borchsenius bodde i huset helt til han døde 100 år gammel. Huset er rehabilitert av nye eiere i 2004, uten kontorets engasjement.

1955

Fra 1955 drev Johs. Borchsenius kontoret videre, fortsatt under navnet Børve og Borchsenius Arkitekter.

1958

De første planene for et Folkets Hus var utarbeidet av arkitektene Rinnan og Tveten for Folkets Hus’ landsforening. Det skulle ligge på en stor ledig løkke like ved jernbanestasjonen. Byens byplankontor mente denne løkka måtte forbeholdes en rutebilstasjon, og Folkets Hus fikk tomt i Sverresgate der det lå en katolsk kirke. Kirken ble flyttet over Sverres gate der den nå ligger. Nye planer ble overlatt arkitektene Børve og Borchsenius.

Bygget ble delt i en festsalbygning og en kontorblokk med et mellombygg som skulle inneholde adkomst og vestibyler. Bygget er gjennomført i tegl, med bærende konstruksjoner i betong. Ved senere ombygginger, som Børve Borchsenius ikke hadde hånd om, er dessverre mange av arkitektens intensjoner ødelagt.

1978

I 1978 var Johs. Borchsenius 75 år og kontoret trengte fornyelse. Det året kom sivilarkitekt Reidar Aasen inn i kontoret og ble medeier sammen med Borchsenius. Året etter ble firmaet omdannet til aksjeselskap; Arkitektkontoret Børve og Borchsenius AS, med Reidar Aasen som daglig leder. De første aksjonærene var Johs. Borchsenius, Reidar Aasen, Kåre Kverndokk og Lars Gabrielsen.

1979

Bolig Aasen, Skien. Bak hekken danner tre hus et skjermet tun, der boligen åpner seg mot uterommet og grensen mellom inne og ute viskes bort. Oppdragsgiver: Reidar Aasen. Dette huset ble starten på en epoke med såkalte "Børve og Borchsenius-hus" på 1980-tallet. Et år tegnet kontoret 23 slike hus. Husene var basert på hovedgrepet med bratte tak og lav gesims som gav mulighet for å utnytte loftsetasjen til beboelsesrom. Detaljeringen var presis og gjennomarbeidet.

1980

Borchsenius arbeidet ved kontoret fram til 1980. Senere viet han sin tid til kunstmaling under psevdonymet Jo Bark. Han døde i 2003, 100 år gammel.

1989

Vi feiret 100-årsjubileum med utstilling i Ibsenhuset, Skien og i Norske Arkitekters Landsforbund (NAL), Josefinesgate 34, Oslo. Inviterte gjester feiret med oss ombord i veteranskipet Kysten, som tok oss fra Skien til Porsgrunn og videre ut i skjærgården ved Langesund. I Teatersalen i Porsgrunn Rådhus holdt Thomas Thiis-Evensen foredrag om "Børve, forskningen og arkitekturen". Revy av våre prosjekter ble presentert i Byggekunst (Arkitektur N) nr. 5-6/1990.

1990

Statoil Bamble, nytt administrasjonsbygg. Senter for ledelse og samhandling om styring og utvikling av industri som forvandler naturressurser under vann til hverdagslige nytteprodukter på land. Bygget er organisert rundt en indre lysgård med vertikalkommunikasjon

1997

Kontoret flyttet til nye restaurerte lokaler i Storgata 171 – 175 på Osebro i Porsgrunn.

Bygget ble tildelt Porsgrunn kommunes byggeskikkpris i 1999.

1999

I 1999 overtok Jan Olav Horgmo som daglig leder etter Reidar Aasen, som ledet selskapet i 20 år.

2000

Europa Nostra Heritage Award 2000: Hotel Dalen, Dalen i Telemark. Tegnet av kontorets grunnlegger, Halldor L. Børve i 1894. Restaurert i 1992. Oppdragsgiver: Åge Samuelsen / Selmer Entreprenør AS. "Verdens lengste arkitektoppdrag" 1894 - 1992.

2003

Bratsberg Brygge, Porsgrunn. 1.premie i arkitektkonkurranse. Oppdragsgiver: Conceptor Eiendom AS. Samarbeidspartner: Arken AS. Prosjektet er realisert i perioden 2005 - 2016 med Børve Borchsenius som arkitekt.

2004

Water City International, Skien og Porsgrunn. 1.premie i idékonkurranse. Vannveien i Grenland, møtesteder, gang- og sykkelvei langs elva mellom byene. Motto vinnerutkast: "ælva.no". Oppdragsgiver: Skien og Porsgrunn kommune. Samarbeidspartnere: Feste Grenland AS, billedkunstner Marit Benthe Norheim m.fl.

2010

Bok & Blueshuset, Notodden. 1.premie i åpen, internasjonal arkitektkonkurranse. 74 deltakere fra 17 forskjellige nasjoner. Oppdragsgiver: Notodden kommune. Samarbeidspartnere: Askim/Lantto Arkitekter og Dronninga Landskap. Bok & Blueshuset ble innviet i desember 2013.

2014

Arkitektkontoret hadde i 2014 125-årsjubileum. Jubileet ble feiret med syngespill om kontorets historie og utgivelse av egen jubileumsbok, Lange linjer – åpne sinn. Børve og Borchsenius 125 år. Boken kan kjøpes ved henvendelse til kontoret.

Konkurranseleder i NAL, Per Rygh, skriver: «Jubileumsboken gir et spennende innblikk i en imponerende produksjon gjennom alle disse årene. Bokens entusiastiske redaktør Erling Fossen har hatt en krevende oppgave med å velge ut 60 prosjekter blant de nærmere 5000 arbeider som kontoret har gjennomført. Boken er først og fremst en veldesignet billedbok, der det historiske stoffet bevisst er nedtonet. Prosjektene spenner over alle oppgavekategorier, og kvaliteten er gjennomgående høy.»

Syngespillet er skrevet av Brit Wiedswang. Samarbeidspartnere: Grenland Friteater (syngespill), Jørn Steen (video)

2014

Notodden kommunes byggeskikkpris 2014: Bok & Blueshuset, Notodden. Kulturhus med bibliotek, kino, livescene, bluesmuseum, lydstudio og kulturskole. Oppdragsgiver: Notodden kommune. Samarbeidspartnere: Askim/Lantto Arkitekter og Dronninga Landskap.

Nominert til Statens byggeskikkpris 2014: Bok & Blueshuset, Notodden.

2015

Telemark fylkeskommunes tettstedpris 2015: Bok & Blueshuset, Notodden. Tildelt Notodden amfi, utescene, brygge og aktivitetspark tilhørende Bok & Blueshuset. Oppdragsgiver: Notodden kommune. Samarbeidspartnere: Dronninga Landskap, Askim/Lantto Arkitekter.

Nominert til Arkitekturprisen 2015, Norske Arkitekters Landsforbund (NAL): Bok & Blueshuset, Notodden.

2016

Prosjekt nr. 5000. Kontorets prosjektarkiv rundet 5000 registrerte prosjekter siden Borchsenius startet nummeringssystemet i 1934. Prosjekt nr. 5000 er Ny idretts- og svømmehall på Kjølnes for Porsgrunn kommune vunnet i åpen anbudskonkurranse.

1.premie i prekvalifisert arkitektkonkurranse: Nytt museumsbygg for Telemark Museum i Brekkeparken, Skien.

2019

Skien kommunes bevaringspris 2019: Hollenderiet på Klosterøya. Oppdragsgiver: Bratsberg Gruppen AS.

2020

Bård Havenstrøm Hansen er ansatt som ny daglig leder fra 1.august 2020.
Han etterfølger Jan Olav Horgmo, som etter eget ønske går tilbake til arkitektstilling etter å ha ledet
selskapet i nær 22 år.

2021

1.september flyttet firmaet inn i nye lokaler i Floodegården, Storgata 159 i Porsgrunn