Børve Borchsenius

Våre tjenester

Idéutvikling og programmering

Børve Borchsenius utvikler idéprosjekter, mulighetsstudier og konsepter som grunnlag for prosjekter og reguleringsplaner. Vi bistår oppdragsgiver med utarbeidelse av romprogram som grunnlag for prosjektene.

Kontoret deltar regelmessig i arkitektkonkurranser og har vunnet en rekke 1.premier som har resultert i realiserte prosjekter.

Arkitektur

Kontoret arbeider bredt innenfor faget arkitektur og har omfattende erfaring og kompetanse i prosjektering av alle bygningskategorier:

  • Boligbygg: Større boligprosjekter, leilighetsanlegg, byutviklingsprosjekter

  • Småhus: Eneboliger, fritidshus, hytter

  • Utdanning: Barne- og ungdomsskoler, videregående skoler, høgskoler

  • Helse: Omsorgsboliger, sykehjem, lokalmedisinske sentre, sykehus

  • Kultur: Kulturhus, kirker, menighetshus, teater, konsertsaler, museum, bibliotek

  • Næring: Bank, kjøpesenter, forretning, kontor, restaurant, hotell

Interiørarkitektur

Kontoret har egne interiørarkitekter. Vi har kompetanse fra varierende interiøroppdrag, fra større byggeprosjekter til mindre private prosjekter og rehabilitering av eksisterende bygg.

Vi har bred erfaring fra ulike sektorer som kontor, offentlige bygg, restaurant og enebolig.

Industriplanlegging

Som et av få norske arkitektkontorer har firmaet gjennom mange oppdrag for industrien opparbeidet en betydelig kompetanse innenfor industriplanlegging.

  • Industri: Prosessindustri, produksjonslokaler, fabrikker, kontrollrom, verksted, lager, laboratorier, funksjonsanalyser, logistikk, design, fargebruk

Arealplanlegging

Firmaet utarbeider arealplaner både for offentlig forvaltning og private utbyggere.

  • Plan: Overordnede planer, detaljregulering, illustrasjonsplaner, bebyggelsesplaner, konsekvensutredninger, stedsanalyser, utredninger

Bærekraft

For oss handler bærekraft om både sosiale, økonomiske og miljømessige forhold. Temaer rundt miljø og fysisk og sosial bærekraft skal være en integrert del av måten vi jobber på i alle våre prosjekter.  

Børve Borchsenius er medlem i Grønn Byggallianse og arbeider kontinuerlig med å utvikle kompetansen på miljø og bærekraft for å være gode rådgivere for våre oppdragsgivere.

Prosjektadministrasjon

Firmaet utfører prosjektledelse, prosjekteringsledelse, byggeledelse, kostnadsberegninger, funksjonsbeskrivelser og beskrivelser NS3420.

Vi har stor kompetanse og erfaring som ansvarlig søker.

Rehabilitering og antikvarisk arbeid

Kontoret har omfattende erfaring med antikvarisk arbeid innenfor alle kategorier og størrelser, ofte i nært samarbeid med Riksantikvaren, regionale- og lokale kulturvernmyndigheter.

3D-illustrasjon

Børve Borchsenius har egen 3D-illustratør som utfører illustrasjoner, fotomontasjer, salgstegninger og video. Vi har utstyr for fotografering med drone.