Børve Borchsenius

Bratsberg Brygge og Øya

Prosjekter / Boligprosjekter / Bratsberg Brygge og Øya

Bratsberg Brygge og Øya

Prosjektet er et resultat av seier i arkitektkonkurranse i 2004 for utbygging av området rundt Bratsberg Bruk. B12–14 er det første byggetrinnet i denne utbyggingen. I tillegg til bygningene omfatter prosjektet opparbeiding av nye byrom med kanal og åpen plassdannelse mellom nybygg og Bratsberg Bruk. Materialbruken knytter seg til denne eksisterende bygningen og bygningsvolumene trapper seg opp mot elven fra høyder tilpasset den bakenforliggende bebyggelsen.

Utbyggingen inneholder 60 boenheter fordelt på 3 bygningskropper med etasjehøyder varierende fra tre til seks etasjer. Disse sammenbindes av en gjennomgående 1.etasje med forretningsarealer og parkeringskjeller. Leilighetene spenner over et vidt spekter av størrelser og utforminger. Det har vært et overordnet mål i planleggingen at alle leilighetene skal ha elveutsikt og gode utvendige oppholdsarealer med romslige terrasser. Det indre arealet mellom bygningene, på taket av forretningsetasjen, er opparbeidet som et felles offentlig grøntområde for opphold og lek.

Utearealene er tillagt stor vekt og preges av høy kvalitet både i utforming og materialbruk, samt viktige kunstneriske innslag.

I senere byggetrinn er B15-16, Elvebredden og Øya realisert. Konkurranseutkastet inneholdt en ny øy i elva som et viktig element, både i volumoppbyggingen og i konseptets byplanmessige helhetsgrep. Nå, når siste byggetrinn Øya er realisert, fremstår den nye bydelen nært opp til konkurannseutkastets helhetlige idéer for området.

Øya er blitt et positivt element i bybildet. Den reduserer skalaen på den eksisterende bebyggelsen mot elven og skaper en samlet harmonisk helhet.

I tillegg bidrar Øya til å danne nye, spesielle og interessante byrom i Porsgrunn sentrum. Vannspeilet mellom Øya og den gamle elvefronten og bryggepromenaden langs fronten Øya mot elva, bidrar til å underbygge Porsgrunns identitet som en levende elveby. Det er skapt attraktive steder for opphold og rekreasjon, ikke bare for beboerne, men for alle brukere Porsgrunn by.

Øya inneholder 38 boliger fordelt på 2 bygg med egen parkeringskjeller. Restaurant med uteservering og panaoramautsikt ut over elven, er etablert på gateplanet.

Bratsberg Gruppen AS / Øya Utbygging AS
2005 - 2019
17 650 m2
Foto: Vegard Giskehaug
Foto: Tom Riis
Foto: Tom Riis
Foto: Tom Riis