Børve Borchsenius
Foto: Sørmegleren

Prestegårdsgate

Prosjekter / Boligprosjekter / Prestegårdsgate

Prestegårdsgate

Boligprosjektet i Prestegårdsgate 16 ligger ved Lundedalen i Skien. Prosjektet inneholder 20 leiligheter med felles parkering i underetasje. Bygget er plassert i nordøstre del av tomta for å samle mest mulig uteareal på vestsiden av tomten, samt at dette bidrar til en bymessig oppstramming av Prestegårdsgata.

Det er i utformingen av prosjektet tilstrebet å knytte den nye bebyggelsen til tilstøtende bebyggelse på en god måte. Tiltaket er utformet som en konsentrert blokkbebyggelse som knytter seg mot den større omkringliggende bymessige bebyggelse, samtidig er volumet brutt opp og tilført differensiert materialkarakter for å tilpasse seg i skala mot mindre bebyggelse i omgivelsene.

Mot Prestegårdsgata følger fasadelivet byggegrensen, men er oppdelt i flere volumer som gir karakter og variasjon til gateløpet samt at den spiller opp mot skolebyggfasaden på andre siden av veien. Det er på disse volumene også innført takvinkler for å understreke enkeltvolumene og differensieringen. Hovedatkomst for gående er til et felles heis og trappehus og en åpen svalgangsløsning som fører til inngangene til hver leilighet.

Materialbruk mot Prestegårdsgata er i hovedsak pussede flater, mens resterende volumer er i stående prepatinert trekledning fra Superwood, med innslag av platekledning på svalganger.

Peab Eiendom
2018
Foto: Sørmegleren
Foto: Sørmegleren
Foto: Tord Krogstad, BB
Foto: Tord Krogstad, BB