Børve Borchsenius
Foto: Seltor As

Lindemans Falkum

Prosjekter / Boligprosjekter / Lindemans Falkum

Lindemans Falkum

Kontoret deltok i 2015 i et parallelloppdrag om situasjonsgrep og boligutvikling for et område kalt Lekelandstomta nord for Skien sentrum.

Lekeland var frem til bare for noen år siden en grønn oase for lekende barn i hele Grenland. Her kunne man tilbringe en hel dag med lek, bading og piknik i bjørkelunden. Et unikt sted for alle, og særlig for menneskene som bor på Nordre Falkum.

Daglig spaserer mennesker i området blant forvokste trær og busker, gamle dammer og stier. Disse kvalitetene ønsket vi å bygge videre på, når det nå skal etableres over 200 nye boenheter innenfor gamle Lekeland. En transformasjon fra et opplevelsessted for barn og barnefamilier til et aktivt boligområde der både barn og eldre på tvers av alder og kultur finner et fellesskap i sin egen landsby; Lekelandsbyen.

Lekelandsbyen legger opp til en oppdelt småskala teppebebyggelse med samlet båndbredde 22 meter. Bebyggelsen organiseres rundt tette felles tun. Små smett, inntrukne partier eller løftet bebyggelse, bryter opp bebyggelsen og gir spennende smett inn til tun eller trapperom.

Mellom byggeområdene ligger 4 grøntområder eller «grøntbånd», 25 meter brede. De gis ulik karakter og opparbeiding og rommer ulike aktiviteter. Mellom grøntbåndene splittes bebyggelsen i 10 meters brede passasjer som gir plass til en sammenhengende passasje –I denne ligger Lekelandsbyens nerve, både en kommunikasjonsåre og en aktivitetsåre.

Ved splittene i bebyggelsen legges en annen bygningsform – punkthus i 5 etasjer, med smale dype leiligheter med god solorientering. 1.etasje aktiviseres bakkeplanet ved at det legges fellesareal eller utleieleiligheter her. Bebyggelsen varieres i høyden mellom 3, 4 og 5 etasjer hvor den høyeste bebyggelsen er plassert slik at den kaster minst mulig skygge på hager og uteområder av høy kvalitet.

Skien boligbyggelag
2015
Foto: Seltor As
Foto: Seltor As
Foto: Seltor As
Foto: Seltor As
Foto: Seltor As