Børve Borchsenius

Skogloppa Friluftsbarnehage

Prosjekter / Kultur og utdanning / Skogloppa Friluftsbarnehage

Skogloppa Friluftsbarnehage

Skogloppa utebarnehage er oppført i massivtre, og er et enetasjes volum med nøye gjennomtenkte detaljer som gir et harmonisk og raffinert uttrykk til et ellers enkelt bygg.

Prosjektet omfatter en ny utebarnehage i tilknytning til eksisterende Loppedåpan barnehage, samt utomhusarbeider. Nybygget er utført i én etasje uten kjeller og har et bruttoareal på 83.3 m2. Hovedbygget inneholder to oppholdsrom, kjøkken, garderobe, tørkerom , WC-rom og lager.

Yttervegger utføres i massivtre, som har tilfredsstillende bæreevne, og en overflate som har utseende og kvalitet beregnet for å være synlig. Innvendig side får også overflater flere steder av synlig massivtre.

Bygget har massivtre i hele taket som spenner fra yttervegg til yttervegg. Søylene understøtter en randbjelke som bærer taket over svalgangen. Slik er byggets konstruksjon og uttrykk tett knyttet sammen.

Barnehagen har fått både fullklimatiserte og halvklimatiserte rom. Et ildsted er intergert i prosjektet og utgjør et viktig samlingspunkt. Kjøkkenløsninger inngikk i prosjekteringen for å sikre gode og arealeffektive løsninger i et kompakt bygg.

I tillegg til hovedbygget inngår en bod. Bodens areal er 26.2 m2. Utomhusarbeider omfattet atkomstveg/sti, sittegruppe rundt en bålplass og nødvendig tilpassing av terreng rundt bygningene.

Prosjektet er gjennomført med minst mulig inngripen i terrenget.

Tyttebæret er første byggetrinn. Neste trinn, Blåbæret, er under planlegging.

Siljan kommune
2017
110