Børve Borchsenius

Knutepunktet - Bamble

Prosjekter / Ombruk / Knutepunktet - Bamble

Knutepunktet - Bamble

Gamle Bamble ungdomsskole fra 1977 er gjort om til et moderne senter for kommunale og offentlige tjenester og har blitt et "kraftsentrum" knyttet til oppvekst, kultur og fritid med inkludering, kvalifisering og livsmestring.

Huset inneholder flere funksjoner, både Voksenopplæring og flykningetjeneste, Frisk Bris, Talenthuset for ungdom, Tirsdagsfjæra, Familieteamet, Helsestasjon og Barne og ungdomspsykiatisk avdeling.

Prosjektet innebærer ombygging og oppgradering av eksisterende bygg til dagens standard samt bygge et tilbygg på sydsiden av huset. Det er lagt vekt på ombruk av både bygning og bygningsdeler. Blant annet brukes gamle vinduer som innvendige glassvegger.

Bamble kommune
2022