Børve Borchsenius

Gulset kirke

Prosjekter / Kultur og utdanning / Gulset kirke

Gulset kirke

Første byggetrinn av Gulset kirke sto ferdig i 1986 og inneholder menighetssaler, møterom, klubbrom, kjøkken og garderobe/toaletter. I over 20 år har menighetssalene fungert som kirkerom. Byggetrinn 2, innviet 22. mars 2009, gir kirken for første gang et rom bygget som kirkerom i tillegg til menighetskontorer og barnehage. Kirkens første byggetrinn, med sine geometrisk enkle teglvolum, har vært styrende for utformingen av nybyggets eksteriør, for at den ferdige kirken skal kunne oppfattes som et helhetlig kirkebygg selv om det er over 20 år mellom første og siste byggetrinn.

Intensjonen for nybygget kan sammenfattes slik:

å gi kirken en markant og iøyenfallende form som skiller kirkebygget ut fra den øvrige bebyggelse i Gulset Senter.
å gi det vigslede kirkerommet en fremtredende utforming i kirkebygget og samtidig skape lyse og vennlige rom, der det føles godt å være.
å gi kirken en mer representativ hovedinngang.
å gi gammelt og nytt bygg en helhetlig arkitektur.
å danne en forgård avgrenset av bygningsvolumene og elementer i utomhusanlegget, som en overgang mellom kirkens indre liv og det hektiske samfunnet omkring.

I den nye kirken har kunstneren Borgny Svalastog stått for en kunstnerisk utmykning, som er en av de mest omfattende noen samtidskunstner har utført for en kirke i Norge. Kunsten er integrert i bygningskonstruksjonene, og samarbeidet arkitekt-kunstner har vært svært viktig og A102:D102

Kirkerommet og kunsten er belyst ved hjelp av LED-lys og fiberlys på en måte som aldri har blitt gjort tidligere.

Prosjektet fikk Hederlig omtale, Norsk Lyspris 2009 fra Lyskultur / Norsk Lysteknisk komité.

Publisert: Gulset kirke – Arkitektur, Kunst, Historie, Bruk – 2013.

1986/2009
Kunst: Borgny Svalastog, Foto: Jiri Havran