Børve Borchsenius
Foto: Ivan Brodey

Bok & Blueshuset Notodden

Prosjekter / Kultur og utdanning / Bok & Blueshuset Notodden

Bok & Blueshuset Notodden

Prosjektet er resultat av 1. premie i åpen, internasjonal arkitektkonkurranse i 2010, der det totalt ble innlevert 74 konkurranseutkast.

Bok & Blueshuset er oppført i tre etasjer og rommer bibliotek, kino, livescene/kafé, bluesmuseum, lydstudio og kulturskole. Notodden Bluesfestival og Europas Bluessenter har også sine kontorer i huset. Alle funksjoner nås fra felles vestibyle og resepsjon.

Bygningens arkitektoniske uttrykk og materialbruk søker å videreføre elementer fra den historiske industriarkitekturen, som fortsatt preger deler av Notoddens kaiområder.

Husets funksjoner er organisert i egne volumer og kan således «leses» i bygningens arkitektur. Innenfor en streng form, er det arbeidet med bygningsmaterialer og lys på en måte som gir variasjon og stemning til eksteriør og interiør. Tre store overlys i vestibyleområdet er byggets signalelementer.

Bok & Blueshuset er tildelt Notodden kommunes byggeskikkpris 2014 og Telemark fylkeskommunes tettstedpris 2015. Prosjektet ble også nominert til Statens Byggeskikkpris 2014 og Arkitekturprisen 2015 (NAL).

Prosjektet ble vist i den nordiske paviljongen under Arkitekturbiennalen i Venezia 2016. Kurator for utstillingen var David Basulto, gründeren bak ArchDaily, et av verdens mest populære nettsteder for arkitektur. Bok & Blueshuset ble valgt ut i kategorien "Belonging" - arkitektur som omhandler fellesskapet, som offentlige plasser, rom og bygninger der mennesker møtes og samfunnet formes.

Publisert: Arkitektur N 2-2015 /  A New Golden Age- Nordic Architecture & Design, Archipress M 2015 / Made in Norway- New Norwegian Architecture 2016 / Archdaily 2019 / Best examples of Architectural Design Contests in Europe, Architects Counsil of Europe 2019.

Samarbeidspartner: Askim / Lantto Arkitekter AS, Dronninga Landskap AS
Notodden kommune
2010 - 2014
5225 m²
Foto: Jiri Havran
Foto: Jiri Havran
Foto: Jiri Havran