Børve Borchsenius

Hjalmar Johansen Videregående skole

Prosjekter / Kultur og utdanning / Hjalmar Johansen Videregående skole

Hjalmar Johansen Videregående skole

Utvidelsen av Hjalmar Johansen videregående skole består av avdelinger tilpasset elever med ulike funksjonsutfordringer samt nye lokaler til elever ved idrettslinja. I tillegg kommer lærerrom til disse avdelingene.

Utbyggingsforslaget har som en grunnleggende arkitektonisk idé å utvikle et anlegg som klart tilpasser seg den eksisterende bygningsmassen i form, funksjon og materialbruk. Prosjektet er utviklet som et frittstående paviljongbygg som på en enkel måte knytter det nye og det eksisterende anlegget sammen slik at alle funksjoner er lett tilgjengelig for alle uansett funksjonsnivå.

Nybygget er orientert rundt et atrium som gir lys og åpenhet i bygningskroppen og sørger for at dagslyskrav blir ivaretatt. Et slikt grep er medvirkende til at vi kan lage en kompakt bygningskropp som er rasjonell med hensyn til energibruk og økonomi.

I uterommet er det plantet et stort furutre som trekker naturen inn og henspiller på furutrærne som ellers omkranser anlegget.

Samarbeidspartner: PEAB AS, Sweco Norge AS
Telemark fylkeskommune
2015
2 000 m2