Børve Borchsenius

Vestsiden skole

Prosjekter / Kultur og utdanning / Vestsiden skole

Vestsiden skole

Skolen var en konkurranse om en 5-parallell ungdomsskole til 480 elever. Dagens bygninger skulle rives.

Vårt forslag består av en vinkelform med to fløyer og et stort fellesrom mellom fløyene. Fellesrommet henvender seg mot skolegården med høye glassvegger i to etasjer og med et frodig «sagtak» som gir karakter til inngangsrommet eller samlingsarenaen. Skolegården trapper seg mot syd ned til nedre terrengnivå hvor idrettsbaner og aktivitetsflaten ligger. Skolegården ligger solrikt og fint til mot syd.

Skolen bærer på den store idéen, KONGSTANKEN: Miljøriktig, energinøytral, fleksibel, framtidsrettet, gjenbrukende og inspirerende.

Kongsberg kommune
2016
6 600 m2