Børve Borchsenius

Domkirkeodden

Prosjekter / Kultur og utdanning / Domkirkeodden

Domkirkeodden

Vi var med i arkitektkonkurransen om nytt museumsbygg på Domkirkeodden i Hamar. Gjennom arbeidet med konkurransen hadde vi seks fokusområdet:

1. BEARBEIDET ADKOMST

Dagens hovedinngang fra Strandvegen tydeliggjøres ved at parken forlenges mot øst. Bygget plasseres på en høyde og det oppstår nye parkrom rundt. Trafikklogistikken forenkles og avvikles i tilknytning til vegen.

2. NYTT PARKTUN

Det dannes et nytt parkrom, Tunet, mellom adkomsten, Storhamarlåven og Streif, omkranset av frodige trekroner. Tunet gir rom for ulike aktiviteter gjennom hele året. Parkpromenadene og pilegrimsleden streifer gjennom og binder Tunet sammen med resten av parken.

3. TAKET – ET NATURRESERVAT

Taket blir et nytt parkrom med en lokal kalkrik tørrbakkeeng av stedegne, rødlistede arter. Størstedelen av taket er tilgjengelig bare for insekter og fugler.

4. ET ROLIG YTRE, RIKT INDRE

Det nye bygget inngår i et samspill med Storhamarlåven, Domkirkeruinene og de antikvariske bygningene. Bygget underordner seg i situasjonen med et rolig ytre og et rikt indre liv.

5. SVALGANGEN

Inspirert av de antikvariske bygningene på odden videreutvikles svalgangen som et organiseringsprinsipp. Svalgangssonen tilbyr et overgangsrom mellom ute og inne.

6. ET BYGG I TRE

STREIF bygges hovedsakelig i tre, inspirert av lokal byggeskikk og med mål om å bygge et miljøvennlig og fremtidsrettet bygg.

Anno Museum As
2021
Arkitektkonkurranse