Børve Borchsenius
Foto: Privatmegleren

Snipetorplia

Prosjekter / Boligprosjekter / Snipetorplia

Snipetorplia

Snipetorplia består av 16 enheter på et tidligere ubebygd område i Snipetorp i Skien. Snipetorpgata går fra sentrum opp til Kleiva, og er kjent for den flotte gamle trehusbebyggelsen med status «Nasjonal verdi».

Bebyggelsen i Snipetorplia består av syv frittliggende bygninger i to rekker, trappet nedover i det bratte terrenget og bundet sammen med adkomstbroer. Hver bygning inneholder to stk. 2-plans leiligheter, den øverste med uteareal på takterrasse.

Bygningene opp mot gateløpet er tilpasset den eksisterende bebyggelsen og blir bindeleddet mot den terrasserte bebyggelsens mer moderne uttrykk. Bygningene mot gateløpet har en varm gråhvit farge som harmonerer med eksisterende bebyggelse i området, mens den terrasserte bebyggelsen har fått rød "uthusfarge". Parkering i parkeringskjeller under bebyggelsen.

ROM Eiendom/Bane Nor
2015-2020
Foto: Privatmegleren
Foto: Tord Krogstad, BB
Foto: Tord Krogstad, BB
Foto: Tord Krogstad, BB
Foto: Tord Krogstad, BB
Foto: Tord Krogstad, BB
Foto: Tord Krogstad, BB