Børve Borchsenius
Foto: Vegard Giskehaug

Sandefjord medisinske senter

Prosjekter / Helse og omsorg / Sandefjord medisinske senter

Sandefjord medisinske senter

Sandefjord medisinske senter ble offisielt åpnet av helseminister Bent Høie den 16. februar 2017.

Senteret er basert på en totalombygging av gamle Sandefjord Sykehus, tegnet av Arnstein Arneberg i 1956, og nye tilbygg til dette. Senteret inneholder sykehjemsavdelinger med 64 ensengsrom m/bad for kort- og langtidsopphold, rehabilitering, skjerming og lindrende enhet. I tillegg rommer bygget læring- og mestringssenter, frisklivssenter, treningsavdeling m/terapibasseng, hjelpemiddellager, blodbank og legevakt.

Felles hovedinngang med vestibyle, kafeteria og auditorium binder aktiviteter og avdelinger sammen.

Arkitekten har ønsket at fasadene skulle fortelle hva som er det gamle, originale bygget og hva som er nye tilbygg. Derfor er det valgt ulike fasadematerialer og uttrykk på nytt og gammelt. Originale teglfasader er beholdt, nybyggene har fått jernvitrolbehandlet trekledning.

Uteområdene rundt senteret er parkmessig opparbeidet. Alle sykehjemsavdelingene har direkte atkomst til uteoppholdsarealer, enten til park eller takterrasser.

Børve Borchsenius Arkitekter AS, har vært arkitektfaglig ansvarlig for prosjektet fra skisseprosjekt til ferdigstillelse, først engasjert av Sandefjord kommune og senere av totalentreprenøren Hent AS.

Sandefjord kommune / Hent AS
2015 - 2017
11 500 m2
Foto: Vegard Giskehaug
Foto: Vegard Giskehaug