Børve Borchsenius

Anders Madsens gate

Prosjekter / Helse og omsorg / Anders Madsens gate

Anders Madsens gate

Prosjektet i sentrum av Tønsberg består av to bygg med henholdsvis tre og fire etasjer, som utgjør et nytt barne- og familiesenter samt 29 leiligheter. Bygningskroppene er forbundet med en underetasje som inneholder helsestasjon. For å sikre et marked for førstegangsetablerere, er boligene tenkt som et lavkostprosjekt, med regulert innkjøps- og salgspris. Prosjektet ligger sentralt i Tønsberg sentrum og grenser mot boligfelt med lavblokkbebyggelse ved foten av Slottsfjellet.

Barne- og familiesenteret på 1000 m² rommer helsesøstre, leger, jordmorsenter, skolehelse, helse ung, psykisk helse, fysioterapi og smittevernskontor. Helsestasjonen har totalt 40 ansatte. Deler av vestibyle og møterom er tenkt som fleksible arealer som skal kunne benyttes til foredrag, kurs og lignende på kveldstid.

De to leilighetsbyggene danner et gårdsrom mot vest og har felles adkomst fra takhagen over helsestasjonen. Leilighetenes størrelser varierer fra 43 til 50 m². Hovedoppholdsrommene mot sør og vest har store glassfelt med skyvedør som kan åpnes som franske balkonger. Fasaden har svalgangsløsning mot bysiden. Bruk av ulike fargekombinasjoner fra boenhet til boenhet bidrar til et urbant preg. Hovedmaterialer er tre, glass og skjermfelt av trespiler.

Tønsberg kommune / Kruse Smith Entreprenør AS
2015 -
2 500 m2