Børve Borchsenius

Kverndalen bo- og dagsenter

Prosjekter / Helse og omsorg / Kverndalen bo- og dagsenter

Kverndalen bo- og dagsenter

Kverndalen bo- og dagsenter ligger sentralt plassert i Skien sentrum. Bygningsvolumet strekker seg over et kvartal, og har en u-formet bygningskropp som danner et raust gårdsrom med hage ut mot en av byens gågater. Hagen er tilgjengelig for alle og fremstår som en stille oase med en åpenhet som skaper synergi med byen og en omsluttende skjerming som sikrer privatlivet til pleietrengende beboere.

Sykehjemmet inneholder 112 heldøgns sykehjemsplasser med tilhørende fellesrom som bibliotek, musikk og seremonirom, miljørom, treningsrom og spa. Sykehjemmet har i tillegg et dagsenter for 30 brukere som benytter fellesarealene på lik linje med beboerene. Sykehjemmet er utstyrt med eget storkjøkken, har en medisinsk avdeling og administrasjon der kurs og møtevirksomhet kan arrangeres. 

Kverndalen bo- og dagsenter er tilrettelagt med uavhengige næringsarealer ut mot bygatene for å gi rom for byutvikling og aktivitet til næringslivet. Det urbane sykehjemmet har et bymessig uttrykk og strekker seg over 5 og 6 etasjer fra gateplan. Volumet er inndelt i to fløyer, med ulik høyde som følger naturlig terreng. To tverrpassasjer gjennom tomten sikrer hovedadkomst og snarvei gjennom gårdsrommet.

Sykehjemmet vil bli liggende nær ”alt” i sentrum. Dette vil kunne være gunstig for alle parter: brukerne av bygget vil kunne benytte seg av byens tilbud, de ansatte vil ha en sentral arbeidsplass i umiddelbar nærhet til kollektivknutepunktet Landmannstorget.

Kverndalen bo og dagsenter har lagt stor vekt på kunstnerisk utsmykning, og de ulike kunstprosjektene har fått en sentral plassering i Kunstnerbyen Skien til glede for beboere, besøkende og ansatte.  

Samarbeidspartner: KHR Architecture, Dronninga Landskap AS, Sweco Norge AS
Skien Kommune
2022
14300m2