Børve Borchsenius

Kverndalen bo- og dagsenter

Prosjekter / Helse og omsorg / Kverndalen bo- og dagsenter

Kverndalen bo- og dagsenter

Kverndalen bo- og dagsenter ligger sentralt plassert i Skien sentrum. Selve tomten og plasseringen i byen, har vært utgangspunkt for forming av bygningsvolumet. Tomten, som er et kvartal avgrenset av omkringliggende gater, har et begrenset areal, og ligger med et terrengfall på over to etasjer. Dette gir utfordringer i et bygg som skal være universelt utformet, ha tilgjengelighet for alle, samt inneha effektiv organisering og internkommunikasjon.

Vi har løst dette med en u-formet bygningskropp omkring et stort indre gårdsrom, en byhage. Hagen er tilgjengelig for alle, og fremstår som en oase med en åpenhet som skaper synergi med byen. Bygningskroppen gir en omsluttende skjerming som sikrer privatlivet til sykehjemmets beboere og dagsenterets brukere.

Sykehjemmet inneholder 112 heldøgns sykehjemsplasser med tilhørende fellesrom som bibliotek, musikk og seremonirom, miljørom, treningsrom og spa. Sykehjemmet har i tillegg et dagsenter for 30 brukere som benytter fellesarealene på lik linje med beboerene. Sykehjemmet er utstyrt med eget storkjøkken, har en medisinsk avdeling og administrasjon der kurs og møtevirksomhet kan arrangeres. 

Kverndalen bo- og dagsenter har næringsarealer på bakkeplan ut mot bygatene. Dette bidrar til aktivitet og næringsliv i omkringliggende gater. Det urbane sykehjemmet har et bymessig uttrykk og strekker seg over 5 og 6 etasjer fra gateplan. Volumet er inndelt i to fløyer, med ulik høyde som følger naturlig terreng. To tverrpassasjer gjennom tomten sikrer hovedadkomst og snarvei gjennom gårdsrommet.

Sykehjemmet vil bli liggende nær ”alt” i sentrum. Dette vil kunne være gunstig for alle parter: brukerne av bygget vil kunne benytte seg av byens tilbud, de ansatte vil ha en sentral arbeidsplass i umiddelbar nærhet til kollektivknutepunktet Landmannstorget.

Kverndalen bo og dagsenter har lagt stor vekt på kunstnerisk utsmykning, og de ulike kunstprosjektene har fått en sentral plassering i Kunstnerbyen Skien til glede for beboere, besøkende og ansatte.  

Samarbeidspartner: •PGL: Børve Borchsenius arkitekter AS •ARK: KHR architecture A/S + Børve Borchsenius arkitekter AS •LARK: Dronninga Landskap as •RI: Sweco Norge AS •Grunnteknikk AS
Skien Kommune
2023
14300m2