Børve Borchsenius

Parallelloppdrag: Utvikling av Frogner Hovedgård

Prosjekter / Konkurranser / Parallelloppdrag: Utvikling av Frogner Hovedgård

Parallelloppdrag: Utvikling av Frogner Hovedgård

Frogner hovedgård og hagen er et fredet anlegget som ligger på høydedraget over Gjerpensdalen i Skien. Vårt forslag til utvikling av Frogner hovedgård viser ny bebyggelse som tar hensyn til stedets skala og kvaliteter, samtidig som byggene svarer på behovene for vår tid. Vi har foreslått nennsomt å legge til mindre boenheter i skrenten mot øst, en paviljong sentralt i anlegget og et nytt bygg for folkehøyskolen på dagens parkeringsplass i sør. Vårt forslag viser et robust rammeverk for en fremtidsretta utvikling av Frogner hovedgård enten for folkehøyskole, hotell eller konferansesenter som samtidig er forankret historien og forsterker stedets kvaliteter. 

Kristiania Eiendom AS
2023
2 dekar
Foto: Olav Lurås
Gårdsplassen - Ukjent datering - Digitalt Museum
Situasjonsplan. De nye byggene legges i randsonen av fredningsgrensa. Parken frammes inn og gårdsrommet sør for låven defineres av nytt bygg på dagens parkeringsplass.

Nybygget og låven

Sør på området er det i dag to store parkeringsplasser. Området ligger utenfor fredningen og er velegnet som tomt for et nytt bygg. Sentralt i prosjektet står idéen om å etablere en folkehøyskole på Frogner og denne etableres i det nye bygget. For å knytte denne tomten med eksisterende gårdstun foreslår vi å legge til en gjennomgang i låven. Det nye bygget er fire fløyer i to etasjer som omkranser et indre gårdsrom. Overnatting legges mot sør og vest, mens undervisning og allrom legges mot nord og øst. Folkehøyskolen tilrettelegges for 150 elever.

Allrommet i paviljongen

Sentralt i området foreslår vi å plassere et bygg, en paviljong, som rommer en spisesal med tilhørende storkjøkken og toalettfasiliteter. Førsteetasjen er transparent for å bevare kontakten inn til hagen.  Rommet vil kunne gi en opplevelsen av å spise innendørs, men i tett kontakt med det flott landskapsrommet og Frognerparken.

Festsalen er dimensjonert for en hverdagsbruk av 150 folkehøyskoleelever, med plass til inntil 220 ved full møblering. Salen er fleksibel og kan samle mange mennesker til fest eller tas i bruk for kurs og workshoper, trening, dans og undervisning.

Boenheter i skrenten

I randsonene av fredningsgrensa for hagen er det mulig å legge til nye funksjoner og bygg. Vi foreslår at man i skrenten mellom hagen og friområdet i øst legger til en rekke med mindre bygningskropper for overnatting. Her ligger de flott til med hagen bak seg og utsyn over Gjerpensdalen i øst. Disse må plasseres nennsomt, slik at hovedgården fortsatt fremstår som bygg i et parklandskap.