Børve Borchsenius

Linden - Strandparken

Prosjekter / Konkurranser / Parallelloppdrag: Horten møter havet

Parallelloppdrag: Horten møter havet

Den østvendte kaifronten i Horten skal transformeres fra biloppstillingsplass til en helt ny, sjønær bydel med boliger og næring. Området har store bokvaliteter i form av nærhet til sjø og rekreasjonsområder i sør samt relativt gode kollektiv-, gang- og sykkelforbindelser inn til Horten sentrum.

Målet er at flest mulig beboere får ta del i kvaliteten det er å være nær fjorden. Samtidig må bomiljøene skjermes fra støy fra Midgardsvei og vind fra fjorden og tilstrekkelig sol på ettermiddag/kveldstid må sikres.

De to tomtene øst og sør for Linden kjøpesenter blir blant de første områdene som skal utvikles. Det må tas gode valg for arkitektur og uterom slik at dette blir et attraktivt område som løfter til hele Horten. Det mest bærekraftige vi gjør er å bygge by- og boområder som folk blir glad i, som skaper gode rammer for hverdagslivet og sosiale fellesskap og at bygg og uterom opparbeides med en kvalitet og et uttrykk som står seg over tid.

Vårt forslag, Horten møter havet, viser et nytt boligområde med en bymessig tetthet og struktur tilpasset stedets kvaliteter og Hortens skala. Det å få til en variasjon i typologi og boformer, kvalitet i arkitektur og gode rom mellom byggene har vært i fokus.

Samarbeidspartner: Gullik Gulliksen AS
BaneNOR Eiendom
2022
18,8 dekar

Forslaget viser hvordan en rekke ulike typologier kan tilrettelegge for en variert beboergruppe og bidra til å skape interessante og gode rom mellom boligene. Overgangen mellom privat, felles og offentlig er studert særlig i samarbeid med Gullik Gulliksen.