Børve Borchsenius

Autostrada + Porsche

Prosjekter / Næring og industri / Autostrada + Porsche

Autostrada + Porsche

Autostradagruppen har overtatt det eksisterende bilanlegget til Porsgrunns Auto. Dette anlegget har en sentral beliggenhet langs Vallermyrvegen som er nordre innfartsveg fra E18 til Porsgrunn og Skien. Dette er en av Porsgrunns eldste Bilforretninger og har følgelig vært gjennom en utvikling over mange tiår, noe som har resultert i et forholdsvis stort og komplekst anlegg, bestående av mange forskjellige bygningsformer og stiluttrykk.

Vår oppgave har vært å utvikle anlegget til å kunne fremstå som et nytt, tidsmessig to-delt bilanlegg, der den ene delen er en Autostradaforretning mot vest, mens delen mot øst er et nyetablert Porsche-Center for Vestfold-Telemark.

Verksted- og service- funksjonene er i hovedsak felles. Hele anlegget har blitt utvidet og fått en betydelig fasadeoppgradering mot Vallermyrvegen, der de to forretningsdelene har fått hvert sitt fasadeuttrykk; Autostrada med hel glassfasade, tilsvarende firmaets anlegg i Skien, mens Porsche-delen er tilpasset dette bilmerkets spesifikke merkeidentiske designprofil. Disse to fasadeuttrykkene er adskilt med en vertikal fasadepylon.

Vallermyrvegen 36 AS
2019
Nybygg: 600 kvm, ombygging: 2 500 kvm