Børve Borchsenius
Foto: Tord Krogstad, BB

Verdens lengstvarende arkitektoppdrag

Dalen Hotel

Dalen Hotel er tegnet av kontorets grunnlegger Halldor Larsen Børve, og sto ferdig i 1894. Kontoret var også ansvarlig arkitekt for den omfattende totalrestaureringen som ble ferdigstilt 100 år senere – i 1994. Siden har vi vært arkitekt for innredningen av seks tårn- og loftsværelser til hotellrom og et nytt, større tilbygg for varemottak og kjøkken- og lagerfunksjoner. Disse arbeidene, som det ikke var økonomisk rom for i forbindelse med totalrestaureringen, er av vesentlig betydning: hotellkapasiteten er økt og driftsforholdene vesentlig forbedret.

Innredning av tårnrommene i 3. etasje bidrar til å underbygge hotellets spektakulære karakter. Kjøkkentilbygget er utformet som en utvidelse av eksisterende kjøkken på sydsiden av spisesalsfløyen. Tilbygget har en etasje med full innredet kjeller.

For å få branntrygg tilgang til tårn- og loftsværelsene, er korridorene i 3. etasje blitt brannsikret. Dette har nødvendiggjort en brannvegg rundt det fantastiske overlyset i hallen, som dermed er blitt ytterligere sikret.

Alle arbeider er utført med et stiluttrykk tilsvarende den eksisterende hotellbygningen. Detaljering og materialbruk er kopiert, slik at hotellbygningen sammen med de nye tilføyelsene fremstår som en helhet.

Vårt kontor har vært hotellets utførende arkitekt gjennom tre århundrer. Sannsynligvis verdens lengste arkitektoppdrag.

Åge Samuelsen / Selmer Entreprenør AS/ Dalen Hotel AS v/ Tor Halvorsen
1894, 1992, 2019
Foto: Tord Krogstad, BB
Foto: Tord Krogstad, BB
Foto: Tord Krogstad, BB
Foto: Tord Krogstad, BB
Foto: Tord Krogstad, BB
Foto: Tord Krogstad, BB