Børve Borchsenius

Down Town Elvelangs

Prosjekter / Konkurranser / Down Town Elvelangs

Down Town Elvelangs

Down Town Elvelangs var vårt utkast i et parallelloppdrag utlyst av Scala eiendom i 2023 om utvikling av arealene ved elvefronten til handelsutvidelse og boliger.

Down Town kjøpesenter i Porsgrunn  oppleves som en integrert del av bysentrumet. Det ligger sentralt i Porsgrunn sentrum- tett på elva og det nyopprustede Franklintorget. Senteret er et naturlig endestopp eller startpunkt for en handletur i Storgata.

I vårt utkast så vi på utviklingen av elvefronten som en mulighet til å utvikle en helt spesiell tomt til noe som er bra for Down Town, de fremtidige beboerne og byen.

Prosjektet og tomten ses i et bymessig perspektiv. Gaten langs senterets eksisterende fasade opprettholdes, det etableres to kvartal og en ny gate som kobling mot elva.  Dette er gjort for å sikre adkomster med inngang direkte fra gata, flere næringslokaler med gode dagslysforhold, samt bedre kontakt med elva. Ved å dele opp tomta åpner det seg også en mulighet for å se på prosjektet i to byggetrinn. Dette gir økt fleksibilitet og mulighet for å vurdere marked, lønnsomhet, arealbehov og ønskede formål trinnvis.

Ved å bryte volumet opp i bygningskropper får vi en bebyggelsesstruktur som er mindre massiv og mer urban, som danner gode uterom ved å definere plasser, gater og en variert opplevelse langs elvepromenaden med en skala som fungerer godt som en overgang mellom den verneverdige trehusbebyggelsen og de større volumene i nord .

Scala eiendom
Parallelloppdrag
2023
Situasjonsplan