Børve Borchsenius

Bankløkka

Prosjekter / Boligprosjekter / Bankløkka

Bankløkka

Bankløkka er andre trinn i utviklingen av en ny sentrumsnær bydel ved sjøfronten i Horten Indre Havn og viderefører de de vellykkede løsningene knyttet til boform, materialbruk og uteområder som ble skapt i byggetrinn 1, Horten Havneby.

Et utgangspunkt for utviklingen av prosjektene i Horten Indre Havn er å skape et bærekraftig, inkluderende boligområde med klar identitet, for et mangfold av beboere i alle livets faser. Boligene skal gis et levende, variert og frodig preg - som en hageby. 

Bankløkka består av 61 leiligheter med mange ulike størrelser og planløsninger. Leilighetene er lyse og gjennomgående og har god fasadelengde, de har store vindusflater , alternative uteplasser og flott sjøutsikt.

Prosjektet inneholder en felles gjesteleilighet som kan benyttes av beboerne ved behov for ekstra gjesterom, eller til små sosiale sammenkomster.  Prosjektet har fine fellesområder, og god visuell kontakt fra solrike private hager og oppholdsarealer til uteområdene og møteplassene.  Private markterrasser vender inn mot tunet på tre sider, og skjermes av frodige vegetasjonsfelt.

I utearealene er det en stor andel grønne, permeable og bærekraftige dekker og det skal etableres viktige biotoper for insekter.

Grønt fokus, god kvalitet og variasjon i fasadeoppbyggingen med materialer som har lang levetid er et viktig premiss. Ytterveggkledning består av forskjellige teglforblendinger, trekledning og platekledning i metall. Sprang og forskyvninger i fasaden forsterkes av variasjonene i materialitet slik at bebyggelsen framstår formmessig som mindre enheter og gir en egen identitet til hver enkelt bygningskropp.

Conceptor Bolig / Peab Bygg As
Pågående