Børve Borchsenius

L33

Prosjektet L33 er 12 leiligheter med utgangspunkt i å treffe målgruppen, unge førstegangsetablerere. Leilighetsbygget i Lundegata i Skien tilbyr varierte leilighetsstørrelser tilpasset forskjellige behov. Prosjektet er utviklet med bakgrunn i FNs bærekraftsmål og har sirkulærøkonomi som ambisjon i løsninger og materialbruk. Dette gjenspeiles i ombruk av materialer og bygningsselementer, tilrettelegging for solceller, kvalitet i materialvalg, arealeffektivitet, fellesarealer og sentrumsnærhet.

Det er lagt til rette for at det skal kunne skapes et godt bomiljø hvor det er prosjektert en innbydende bakhage til felles bruk. Der er det gjort plass til trening, urtehage og sosiale soner hvor beboerne kan skape et felles miljø.

Skien Boligbyggelag
Pågår