Børve Borchsenius
Foto: Roger Hasselø

Statoil Tjeldbergodden

Prosjekter / Næring og industri / Statoil Tjeldbergodden

Statoil Tjeldbergodden

Gass fra Heidrunfeltet via rørledningen Haltenpipe skulle ilandføres på Tjeldbergodden og gi råstoff til Statoils nye metanolfabrikk. Vårt oppdrag omfattet prosjektering av administrasjonssenter og utarbeidelse av farge− og designplan, natur− og landskapsplan og utomhusplan for hele industrianlegget.

Administrasjonssenteret ble utformet i skjæringspunktet mellom prosessindustri og lokal byggeskikk, tradisjoner, natur og miljø på Tjeldbergodden. Byggets langstrakte hovedform, fasadenes rytme og skråtak tekket med skifer, er elementer inspirert av lokal byggeskikk. Det samme gjelder fargebruken: oker, hvit og grå. Identifikasjonen til prosessindustrien er ivaretatt ved formspråk, materialbruk og detaljløsninger.

I 2009 ble det utformet ny kantine og møteromsfunksjon i administrasjonssenteret. Et nødvendig tilbygg ble da tilpasset det eksisterende byggets karakteristiske form, materialbruk og fargebruk, samtidig som tilbygget ble et moderne tilskudd til omgivelsene.

I ytterveggens utsparinger for vindu og dører er det innført stedvise tettfelt med smal, liggende Kebony-kledning. Etter hvert som kledningen gråner, vil den stå godt sammen med skifertaket. Tettfeltene bidrar til dynamikk og materialkarakter i fasadene, i tillegg til å være miljøskapende interiørelementer med akustiske egenskaper.

Innvendig gir materialbruk og farger identifikasjon til industrianlegget. Store vindusåpninger samt trapperommet i glass gir utsikt til den storslåtte naturen rundt anlegget.

Statoil AS
1995 / 2009
5 600 m2
Foto: Roger Hasselø
Foto: Roger Hasselø
Foto: Roger Hasselø
Foto: Roger Hasselø
Foto: Roger Hasselø