Børve Borchsenius

Hollenderiet

Prosjekter / Næring og industri / Hollenderiet

Hollenderiet

Hollenderiet ble bygget i 1907 som en del av Klosterfossen Papirfabrikk. Bygget har et robust og intakt bæresystem med kraftige dimensjoner og store etasjehøyder. Søyler, dragere, ribbedekker og buet yttertak er plasstøpt betong . Store dimensjoner og yttervegger av tegl med fin detaljering vitner om et flott og viktig bygg, men i 100 år ble bygget stadig brutalt endret etter fabrikkens skiftende behov. I 2007 var det bare vestfasaden som fremdeles hadde noe av det opprinnelige uttrykket.

I 2017 fikk vi oppdraget med å sette fasadene i stand og transformere bygget til utleie. Gamle fotos viser Hollenderiet som del av et større fabrikkanlegg av tegl med regelmessige vinduer av stål med buet topp på alle frie fasader. Vi tegnet inn tidligere vinduer og fant mange av disse skjult i veggen i løpet av byggeprosessen. Åpninger der tilbygg er revet fikk nye glasspartier, og veggene ble supplert med nye rektangulære vinduer for tilpasning til nye leietakere. Hollenderiet er regulert til spesialområde bevaring og har vernestatus, men også vernemyndighetene innså at det ville være urimelig å tilbakeføre alle teglfasader, så 3 av disse fikk teglfarget puss, med tegl bevart bak pussen.

Bygget har et samlet bruksareal på 1738m2 fordelt på 3 etasjer. I 1. etasje er det servering og kontorer, i 2. etasje kontoret og i 3. etasje er det fysioterapeuter med behandlingsrom og treningssaler som har glede av de store rommene med buet tak og overlys.

Bygget ble tatt i bruk i 2018, i 2019 vil alle leietakere være på plass.

Fikk Skien kommunes Bevaringspris i 2019.

Klosterøya Næringspark AS
2017
1 738m2
Foto: Tord Krogstad, BB
Foto: Tord Krogstad, BB
Foto: Tord Krogstad, BB
Foto: Tord Krogstad, BB