Boligen ble oppført på en framålt tomt i et etablert boligområde, bynært i Porsgrunn. Området preges av hus fra 1920 tallet i Jugendstil.

Vår oppdragsgiver ønsket et moderne hus. Et romslig uteoppholdsareal mot vest inngikk også i programmet. Vi valgte å gi bygget en skrånende takform som følger gateplanets fall og et enkelt uthuspreget uttrykk. Bygningens mørke farge, lar den opprinnelige bebyggelsen med hvitmalt panelarkitektur få lov til å dominere.

Boligen fikk Porsgrunns kommunes Byggeskikkpris i 2008.

Foto: Vegard Giskehaug