Leilighetsbygg med parkering. Bygget har 6 etasjer, med tilbaketrukket toppetasje. Utformingen avtrappes i 4. og 5. etasje. Det er 29 leiligheter med parkering i 1. etasje.

Victoriagården ligger ved Skienselva med flott utsikt over elva og Hjellevannet, i en rolig sentrumsbydel som har nærkontakt med vannet og kort vei til friområder på Bakkestranda. Navnet er hentet fra båten MS Victoria som har trafikkert Telemarkskanalen siden 1882.

Victoriagården er tildelt Skien kommunes byggeskikkpris 2012 med slik begrunnelse: «Ved utformingen av Victoriagården synes arkitektkontoret Børve & Borchsenius å ha lagt vekt på å tilpasse bygget til den øvrige bebyggelsen i Hjellen- området, en av Skiens historiske gater med bebyggelse som for en stor del ble satt opp kort tid etter bybrannen i 1886. Bygget har fått et gjennomarbeidet uttrykk mot det offentlige rom og landskapsrommet rundt Hjellevannet.

Bygget viser god utnytting av et begrenset tomteareal bl. a ved hjelp av et atrium som på et øvre utenivå også har et lekeareal uten overbygg. Uterom gjør at de ulike boenhetene oppleves lyse og vennlige, hver boenhet har dertil ulike og særegne planløsninger. Dette bidrar også til trivsel og bokvalitet. Materialbruken er enkel, men ren og imøtekommende. Hovedadkomsten har også atriumpreg og er kunstnerisk utsmykket.

Skien kommunes byggeskikkspris tildeles for å ha utformet et sentralt beliggende leilighetsbygg slik at det tar opp i seg gateløpets særpreg, samtidig som elementer fra byens historie med kanaltrafikk også kan gjenkjennes i bygget.

På et begrenset areal og med enkle men effektive grep, har arkitekten valgt løsninger som bidrar til bokvalitet og til at bygget ikke dominerer på tross av sitt relativt store volum. På mange måter framstår bygget som et forbilde for denne type sentrumsnære boligprosjekt.»

Foto: Tom Riis