Deltagelse i innbudt prosjektkonkurranse om Torstvedt skole for Larvik kommunale eiendom.

En 4 parallell skole for 1. – 7. trinn med 780 elever sammen med en flerbrukshall, et familiesenter og en 4-avdelings barnehage.

Prosjektet vårt med motto ”Y-faktor” var et prosjekt med undervisningsfløyer i 3-4 etasjer, det tok spesielt hensyn til terrenget, hadde en godt og synlig adkomst, hadde gode dagslysforhold, hadde desentraliserte innganger og et klart midtpunkt med en flott amfitrapp. Fasadene hadde et frodig uttrykk med trepanel, gode vindusareal og fargede plater.

Skolen og idrettshallen var på 10.600 m2 brutto. Familiesenteret på 630 m2 brutto. Barnehagen på 1280 m2 brutto.

Samarbeidspartner: Veidekke, Vestfold.