I 2013 vant vi 1. premie i prosjektkonkurranse om utvikling av konsept for boliger og landskap ved Toke Brygge i Drangedal sentrum.

Forslaget med mottoet «ME TOK EIN VEV» er et utbyggingskonsept som viser en bygningsstruktur med ny og eksisterende bebyggelse, siktlinjer mot vannet, forslag til helhetlige løsninger med gangatkomst, kjøreatkomst og parkering, sykkelparkering, boder, kvaliteter i uterommene, uformelle møtesteder som naturlig del av atkomstsoner, gode steder å være for barn og voksne. Konseptet består av ca. 40 boenheter, med størrelse fra 60 m2 til 90-100 m2.

Prosjektet er sammensatt av bygningskropper med forskjellig form og størrelse, og dette er et bevisst valg for å etterstrebe mangfold og identitet til de forskjellige enhetene på tomta. «Tunhusene» og «Rekkehusene» er toetasjes bygninger i relativt tradisjonelle / velkjente fasonger, men med moderne detaljering og uttrykk. «Banegården» og «Omsorgsbygget» har fått et særpreget taklandskap, som er med på å mykne opp inntrykket av størrelsene på byggene. Silhuetten av disse takformasjonene er synlige både fra stranden og fra sentrum, og kan nærmest gi en ikonisk virkning utad. Detaljeringen er gjennomgående for alle bygningene.

Samme bruk av kledning og materialitet gir et samordnet og helhetlig arkitektonisk uttrykk. Det anvendes kledning av ubehandlet kjerneved fra furu, som både gir et godt klimaregnskap og samtidig er vedlikeholdsfritt. Malt kledning er typisk for norske trehus, og vi har valgt å ta fargebruken inn i prosjektet ved å fargesette elementer i bygningskroppene, som f eks inngangspartier, dører eller spileverk foran carporter. Dette gir en fin samhørighet med den øvrige bebyggelsen i Drangedal, og kan samtidig være med på å gi identitet til de forskjellige byggene seg imellom.