Et boligprosjekt med 16 enheter på et ubebygd område i Snipetorp i Skien. Snipetorpgata er et langt gateløp fra sentrum opp til Kleiva med en flott gammel trehusbebyggelse med status «Nasjonal verdi».

Bebyggelsen består av 7 frittliggende bygninger, i 2 rekker, trappet nedover i det bratte terrenget og bundet sammen med adkomstbroer. Hver bygning inneholder 2 stk. 2-plans leiligheter hvor øverste leilighet har uteareal på en takterrasse.

Bygningene opp mot gateløpet tilpasses den gamle eksisterende bebyggelsen og blir bindeleddet mot det mer moderne uttrykket til den terrasserte bebyggelsen. Bygningene mot gateløpet får en varm gråhvit farge tilpasset eksisterende bebyggelse, mens den terrasserte bebyggelsen får rød uthusfarge. Parkering ligger i en parkeringskjeller under bebyggelsen.

Prosjektet er under prosjektering.