Prosjektet er oppført som andre byggetrinn i en større utviklingsplan for Porsgrunn Næringspark. Bygningen er plassert langs Porsgrunnselven, på nordsiden av det eksisterende «Flerbruksbygget» på eiendommen.

Anlegget er utformet som et kontorbygg med to 3-etasjes bygningskropper med en tilbaketrukket 4.etasje. Disse to bygningskroppene er sammenbundet med et glassmellombygg med adkomst- og fellesfunksjoner som resepsjon, kantine, møterom og gard/wc. Bygningskroppene som inneholder kontorfunksjonene, er utformet for stor grad av fleksibilitet og er gitt et maritimt uttrykk med buede fasader som vender mot elven.

Bygningens betegnelse gjenspeiler at den er bygget der den gamle slippen til Porsgrunn Mekaniske Verksted lå. Deler av slippen mot elven er bevart, slik at glassmellombygget visuelt spenner over denne mot elven. Slippen er utnyttet til undreetasje med teknisk rom for bygningen. Dette innebærer en enkel tilknytning til kollektorene for varmepumpeanlegget som er utplassert i elven. Her er også oppført en ny gangbro over slippen som en del av elvepromenaden gjennom området.

Bygningene er fundamentert på stålkjernepeler til fjell og er oppført med gulv på grunnen med bærende stålkonstruksjoner, samt hulldekkeelementer i betong. Taket er utført som en lett-takskonstruksjon. Yttervegger er utført som ifyllende bindingsverk med 30 cm mineralullisolasjon og utvendig kledning av glasspaneler, farvede sementbaserte fasadeplater og hvit teglstein. Innvendige vegger er systemvegger, og himlinger er systemhimlinger i mineralull i kontorarealer og fellesarealer. Gulv er banebelegg i vinyl med keramisk flis i fellesarealer.

Prosjektet er utført som lavenergibygg og er Forbildeprosjekt i ENOVAs program for Energibruk i bolig, bygg og anlegg. 

Foto: Vegard Giskehaug