Deltagelse i innbudt konkurranse om en 3 – parallell skole for 1 – 7 trinn på Raumyr i Kongsberg.

Vårt prosjekt med motto ” Mynt og krone” lot seg inspirere av lokal byggeskikk og bestod av et ”rekketun” med 4 fløyer bundet sammen med et mellomrom som vi kalte ”tunet”.

Et fargerikt gjentagende asymmetrisk tak, bandt det hele sammen og uttrykket minnet om en kongekrone. Fasadene bestod av ubehandlet furukledning med rødfargede partier og store vindusflater. Vi arbeidet med å lage et passivhus med utstrakt bruk av massivtre.