Prosjektet Porselensfabrikken startet 2009 og omfatter Reguleringsplan, ombygging og rehabilitering av en hel bydel på vestsiden av elva i Porsgrunn.
Bygningsmassen var eid av Porsgrunds Porselænsfabrik og omfatter ca. 23.500 m2 bygget i mange byggetrinn over en periode på nærmere 100 år. De eldste teglbyggene ved elvebredden er fra 1887 og er kulturminner i verneklasse B, de yngste industrihallene ble oppført i 1983 som prefabrikerte betongbygg.

Planen legger til rette for:
• Revitalisering av fabrikkområdet. Etablering av ny virksomhet i
eksisterende bebyggelse (ca. 30.000m2).
• Fortsatt produksjon, salg og utstilling av porselensprodukter.
• Bevaring og opprusting av verneverdig bebyggelse og
bygningsmiljø.
• Allmenn tilgjengelighet til planområdet. Opprusting av attraktive
arealer langs elvefronten - bl.a. brygger, kaifront og torg.
• Riving av deler av eksisterende industribebyggelse.
• Fortetting med ny bebyggelse i åpne arealer.
• Bygging av nye boliger i og oppå eksisterende bebyggelse.

Fabrikken er transformert til attraktive og tidsriktige utleiearealer for blant annet kontorer, fysioterapeuter, butikker, treningssenter og ikke minst en oppdatert utgave av Porsgrunds Porselænsfabrik med produksjonslinje, håndverksavdeling, fabrikkutsalg og butikk. Første og andre byggetrinn er tatt i bruk. Den nye ”Porselensfabrikken” oppfyller intensjonen om at bygningene etter nennsom behandling både fungerer som topp moderne lokaler med alle krav til teknikk og komfort og samtidig formidler historie og atmosfære.

Foto: Vegard Giskehaug