Polymer Exploration center Porsgrunn er et forskning og test senter for Norner AS som er et Polymer Institutt for material og plastindustrien. Prosjektet har en BRA på anslagsvis 4600m2 og vil inneholde maskinhall, lager, diverse laboratoriearealer, testarealer og kontorplasser. Prosjektet er en del av Porsgrunn Næringspark som eies av R8 Property.

Hovedinngang for ansatte og besøkende er plassert på fasade mot vest. Her er det etablert P-plasser og en liten forplass. Økonomitransport og tilgang til lager, gasscontainere og maskinhall er lokalisert på byggets kortside mot broen og næringsparken.

Det er tilstrebet å gi tiltaket en god arkitektonisk utforming og materialbruk, og det har i prosjekteringsprosessen vært viktig å gi bygget en form og karakter som henspiller på byggets funksjon samtidig som det gir et tilpasset og positivt tilskudd til omgivelsene.

Bygget har avtrappende takflate mot broen. På taket er det tenkt innslag av sedum som vil være en fin takfasade sett fra brohøyde, samtidig som det tilbakefører et grønt element i landskapet.

Norner er et globalt markedsledende Polymer Institutt for material og plastindustrien, og i fasadekonseptet for PEC er det vist en variert bruk av polycarbonat fasadeplater.

Fasaden er bygget opp av stående sandwichplater i forskjellige valører , glassfasadefelt, vertikale transparente felt med polycarbonat. Dette er benyttet for å gi et spill og variert og oppbrutt uttrykk med et spill av transparens og tranlucens, som illustrerer noen av materialenes spennende egenskaper. Gasscontainer er adskilt som egen temporær konstruksjon.