Området er solrikt og vestvendt med veldig gode uteområder ved bredden av elven.

Om vinteren vil elva påvirke klimaet og på kalde dager vil det være en kuldedrenasje langs elva. Det er lagt en lamellbebyggelse på tvers av elva som vil stoppe denne trekken langs elva og skape et godt mikroklima for boligbebyggelsen. Bebyggelsen har en orientering som gjør at sørsola som står høyt på himmelen, faller ned mellom bygningene og at vestsola som står lavt, faller inn mellom bygningene.

Langs Storgata ligger det en rekkebebyggelse i 2 etasjer.

Bebyggelsen utformes i harmoni med eksisterende bebyggelse med hensyn til form og materialbruk, men med uttrykk som gjenspeiler vår tid.

Mot elva utformes en elvekantbebyggelse i 3 etasjer med gavl og balkonger på rundt 15 m2 som vender mot elva i vest. Bebyggelsen trappes ned med en ny sjøbod som i høyde og volum er tilpasset eksisterende sjøbod. Slik får bebyggelsen en variasjon i form og uttrykk.

Foto: Vegard Giskehaug