Bokkollektiv for aldersdemente i Karasjok kommune.
Bygget består av tre bokollektiv med hver 6 boenheter rundt et fellesareal. Institusjonen er plassert tett ved siden av eksisterende helsesenter i Karasjok sentrum.


Privatarealet for de aldersdemente er på 34 m². Fellesarealet tilsvarer ca 12 m² pr. beboer. Forbindelsen mellom sovealkove og eget bad er nært og tett. Det samme gjelder kontakten mellom fellesrommet og den private enheten. Takhøyden er normal i privatenheten mens det er skråtak og større høyder i fellesarealet. Kjøkkenfunksjonene og aktivitetene rundt dette har fått en sentral plass i prosjektet.