Prosjektet er resultat av seier i  konkurranse som ble avholdt i juni 2003. Skolen er en barneskole med 320 elever samt en spesialavdeling for hørselshemmede elever med 25 elever.

Skolen består av tre fløyer, en kommunikasjonsstreng og en kjerne av spesialrom som mediatek, heimkunnskap, musikk og realfagsrom. Skolens ”hjerte” er mediateket. Det er formet som et amfi hvor musikkrommet ligger som et tilstøtende rom. Mediateket åpner seg med store glassfelt ut mot et uteamfi med samme trapping som amfiet inne. Bygningen er kledd med hvit tegl og miljøvennlig impregnert kledning.

Foto: Martin A. Dahl