Modalen er den største barnehagen i Sandefjord kommunale barnehager, med plass til rundt 80 barn i alderen 0-6 år. Modalen har erstattet Kurbadet og Skiringssalveien barnehager som ble lagt ned 15. juni 2009.

Modalen er en moderne og framtidsrettet barnehage. Barnehagens fysiske utforming gir gode muligheter til å skape et variert og spennende barnehagetilbud. Modalen barnehage har en åpen løsning med basedrift og fleksibel romløsning. Rommene har ulike funksjoner med bl.a. atelier, bibliotek, datarom, stort kjøkken, rom for fysisk aktivitet og vinterhage. Bygget er tegnet og planlagt i samarbeid med de ansatte.

Det er valgt et moderne arkitektonisk uttrykk, med fokus på gode rom og varierte visuelle inntrykk til barn og ansatte.

Ekstraisolerte vegger og vinduer, gjennomtenkt bygningsorientering og miljøvennlige materialer gir bygget en svært god miljøprofil.

Samarbeidspartner: Feste Grenland AS, Foto: Martin A. Dahl