Sandefjord medisinske senter ble offisielt åpnet av helseminister Bent Høie, 16.febr. 2017.

Senteret, som er basert på en totalombygging av gamle Sandefjord Sykehus (tegnet av Arnstein Arneberg ca 1956) + nye tilbygg til dette, har et bruttoareal på ca 11 500 m2 og inneholder sykehjemsavdelinger (64 ensengsrom m/bad) for kort- og langtidsopphold, rehabilitering, skjerming og lindrende enhet. Senteret inneholder også læring- og mestringssenter, frisklivssenter, treningsavdeling m/terapibasseng, hjelpemiddellager, blodbank og legevakt.

Felles hovedinngang med vestibyle, kafeteria og auditorium binder aktiviteter og avdelinger sammen.

 Arkitekten har ønsket at fasadene skulle fortelle hva som er det gamle, originale bygget og hva som er nye tilbygg og har derfor valgt ulike fasadematerialer og uttrykk på nytt og gammelt. Originale teglfasader er beholdt, nybyggene har fått jernvitrolbehandlet trekledning.

 Uteområdene rundt senteret er parkmessig opparbeidet. Alle sykehjemsavdelingene har direkte atkomst til uteoppholdsarealer, enten til park eller takterrasser.

 Børve Borchsenius Arkitekter AS, har vært arkitektfaglig ansvarlig for prosjektet fra skisseprosjekt via detaljprosjektering til ferdigstillelse, engasjert først av Sandefjord kommune og seinere av totalentreprenør Hent AS.