Det er bygget nytt krisesenter for en rekke av Telemarks kommuner. Krisesenteret inneholder 11 boenheter med tilhørende fellesrom og administrasjonsavdeling. Bygget ble tildelt Skien kommunes byggeskikkpris 2012 som forbilledlig eksempel på framtidsrettet steds- og oppgavetilpasset arkitektur.

Utdrag fra begrunnelsen:
«Nybygget er kommunens første bygg med passivhusstandard og viser bærekraftig bygningsdesign i praksis på en tidsriktig og tillitvekkende måte.

Bygget er plassert på en trang og krevende tomt. Det framstår med et anonymt, lukket uttrykk mot vegen. Den buede og kompakte teglfasaden mot vegen har lite glassareal. Dette bekrefter og svarer på byggets oppgave og funksjon; - et trygt sted å være.

Det nye krisesenteret er bygget som passivhus med gjennomtenkte og godt planlagte løsninger. Via Klimagassregnskap.no er bygget beregnet til tett på å halvere klimagassutslippene fra materialbruk, transport og energibruk. Det er valgt miljøvennlige løsninger i alle ledd og bygget framstår i sin helhet med framtidsrettet og bærekraftig bygningsdesign.

Hovedoppholdsrom er plassert mot syd og her framstår hovedfasaden som en separat og åpen konstruksjon hvor det er benyttet trekledning av type Kebony. Markante skråstivere og tydelige trekonstruksjoner gir et tiltalende og solid uttrykk. Fasaden mot syd har mer glass og fast solavskjerming. Trær og fjellknauser er bevart og integrert i det skjermede uteområdet, hvor man har utsikt mot vannet og det åpne landskapsrommet mot syd."

Krisesenteret i Telemark er pilotprosjekt i Framtidens Bygg i regi av NAL/Ecobox. Prosjektet er det første i Norge som benytter hulldekker av lavkarbonbetong.


Foto: Vegard Giskehaug