Nytt hovedkontor for Norsk Jernbanedrift, NJD, er det første bygget på det nye utfyllingsområdet langs Gunneklevfjorden på Herøya i Porsgrunn. Prosjektet er utformet med en klar, enkel hovedform med en markant buet vegg mot vest. Fra eksisterende jernbanespor skal det føres et sidespor inn i fremtidig verkstedbygg. Kurvaturen på dette sporet har gitt bygget sin hovedform. Buen gir en fin begynnelse/ avslutning av bebyggelsen på de utfylte områdene.

Det fireetasjers kontorbygget er fundamentert med spissbærende betongpeler til fjell. Bæresystemet består av søyler, bjelker og hulldekker i prefabrikkerte betongelementer.

Omsluttende yttervegg mot vest og øst er i hovedsak tenkt som en skjerm, hvor det tas åpninger som horisontale bånd til vinduer. I yttervegg ved hovedinngang mot syd og mot adkomst til området i nord åpnes bygget opp med større glassflater og gis en endret materialkarakter. Materialbruk og formuttrykk skal understreke tomtens tosidige karakter med en henvendelse både mot tung industri og vei på den ene siden, og parkmessig karakter og sjø på den andre siden. Dette gjøres ved å kombinere tung og lett materialbruk, samt gjennom å differensiere åpninger i bygningsformen.

Den tyngre materialbruken er karakterisert ved bruk av mørke fibersement fasade plater, mens de åpnere delene av bygget er utformet med gylne trefinerte fasadeplater og åpne glassfelt. Det gylne bygningsvolumet bekledd med trefiner er løftet opp fra bakken og bidrar til visuelt å tydeliggjøre hovedadkomsten til bygget.

Foto: Vegard Giskehaug