Kollenvegen 22 ligger i et etablert boligområde på Borgestad i Skien. Eksisterende villa på tomten rives og er erstattet av fire nye hus. Bebyggelsen består av fire horisontaldelte tomannsboliger med carporter og sportsboder imellom.

Husene har flate tak, og trappes ned mot syd i takt med terrenget. Dermed sikres best mulige lys-, og solforhold for alle leilighetene og deres uteplasser. Carportene ligger imellom husene på et halvplan, slik at leilighetene har likeverdig adkomst fra dette planet. Leilighetene i 1.etg ligger noen trinn ned fra carportene, men kommer ut på terreng mot vest. Der ligger den private uteplassen, patioen, steinsatt med skifer fra taket på den tidligere bebyggelsen på eiendommen. Leilighetene i 2.etg ligger noen trinn opp fra adkomstnivået, og har balkong med adkomst til private takterrasser. Takterrassene ligger mot syd-vest på takene, slik at utsikt og solforhold blir optimale. Samtidig sikrer plasseringen minimale ulemper for naboene med hensyn til skygge og innsyn.


Foto: Tom Riis, Vegard Giskehaug